new-years-day-2914931_640

W dniu 10 listopada 2017 r. Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej przepisy ustaw o podatkach dochodowych, zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych. Kto na tym skorzysta, a kto straci opisuje Elżbieta Sobów z biura rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa. Pamiętajcie – dobra księgowa to skarb!

 

Obecny rząd ma wiele pomysłów na uszczelnienie przepisów podatkowych, tak aby maksymalnie utrudnić popełnianie przestępstw podatkowych. O kilku z nich już pisałam w poprzednich artykułach. Dziś postaram się przybliżyć Państwu następne. Warto jednak zauważyć, że wprowadzane zmiany mają za zadanie nie tylko poprawić skuteczność ściągania podatków, ale również ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Nie wszystkie zmiany oceniane są pozytywnie. O tym jak będą wpływać na nasze przedsiębiorstwa wkrótce przekonamy się sami.

Jedną ze zmian jest wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów w podatku CIT, czyli dla osób prawnych (spółek z o.o., spółek akcyjnych). Pierwsze źródło to z zysków kapitałowych, drugie to z wszystkich pozostałych. Przychody kapitałowe mogą się pojawić przy sprzedaży akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, oraz z udziału w zysku spółki, ze zbycia wierzytelności, to również odsetki od udziału kapitałowego idt. Dlaczego jest to ważna zmiana? Ważna jest dlatego, że w związku z wyodrębnieniem dwóch różnych źródeł przychodów, czego do tej pory u osób prawnych nie było, nie możemy łącznie opodatkować zysku bądź straty z innymi rodzajami działalności. Powoduje to w konsekwencji, że w przypadku, gdy z przychodów kapitałowych mamy stratę a z pozostałych dochód to od 1 stycznia 2018 r. nie będziemy mogli tego połączyć razem, co przyczyni się do zwiększenia podstawy do opodatkowania. Bowiem strata ze źródeł kapitałowych nie obniży dochodu z pozostałych źródeł i odwrotnie.

Kolejną ciekawostką jest opodatkowanie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej. Ta zmiana jest bardzo negatywnie oceniana bowiem może spowodować dużo mniejsze zainteresowanie, aby inwestować w spółki kapitałowe. Przychodem będzie tu wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Koszty uzyskania przychodów rozliczane będą na zasadach ogólnych. Prawdopodobnie przychód i koszty się wyzerują, a zatem dochód wyniesie 0 zł. Problem pojawi się jednak przy sprzedaży udziałów lub akcji. Nie powinno się bowiem powtórnie rozpoznawać tego samego kosztu. To mogłoby oznaczać, że przy sprzedaży podatnik zapłaci podatek od przychodu ze zbycia udziałów lub akcji, niepomniejszony o koszty. Tak więc mała rada, jeśli ktoś nosi się z zamiarem utworzenia np. spółki z o.o. to bezpieczniej będzie to zrobić w tym roku, mając nadzieję, że wkrótce ten prawdopodobnie błąd legislacyjny zostanie usunięty.

Od 1 stycznia 2018 r. zostanie podwyższona z 3.500 zł do 10.000 zł wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiająca jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do koszów uzyskania przychodów. Nie trzeba będzie ich amortyzować.

Od przyszłego roku obowiązywać będzie zwolnienie z wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, jeśli kwota zaliczki nie przekracza 1 000 zł. Podatnik w takiej sytuacji rozliczy się w stosunku rocznym. Ci podatnicy, którzy w ciągu roku mają spore wahania przychodów i kosztów, nie będą musieli najpierw wpłacać zaliczki, po to by np. czekać do końca roku na ich zwrot. Ta zmiana będzie obowiązywać zarówno w podatku dochodowym dla osób fizycznych i prawnych. Nasi klienci pliki JPK mają w ramach prowadzonych usług księgowych.

Pozdrawiam

Elżbieta Sobów