Zgłoszenie kasy fiskalnej krok po kroku

Kasa fiskalna – co trzeba wiedzieć?

Zgłoszenie kasy fiskalnej – najważniejsze informacje, procedura postępowania.

No i stało się. Przekroczyliśmy próg zwolnienia i musimy zainstalować kasę fiskalną. Przygotowaliśmy instrukcję, jak przedsiębiorca sam może przeprowadzić ten proces.

Krok 1

Kupujemy kasę fiskalną. Byłoby idealnie, jeżeli to zrobimy około 2-3 tygodni wcześniej, pozwoli to nam na wcześniejsze zapoznanie się z kasą i jej możliwościami. Czas, który poświęcimy na ćwiczenia z kasą w trybie niefiskalnym ułatwi nam późniejszą pracę i zaoszczędzi nerwów nam i naszym klientom.

Krok 2

Najpóźniej jeden dzień przed planowaną fiskalizacją kasy, należy powiadomić właściwy urząd skarbowy. Właściwy urząd to ten, w którym rozliczamy się z tytułu podatku VAT, lub  w przypadku gdy nie jesteśmy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, ten urząd,  gdzie rozliczamy działalność gospodarczą. Oświadczenie takie można napisać odręcznie, np.:

HANDEL Jan Kowalski                                                                                   Skoroszyce, dnia 14.02.2015 r.
38-215 Skoroszyce, ul. Akacjowa 6
NIP XXX-XXX-XX-XX
Urząd Skarbowy w Xxx
adres, miasto, ulica

OŚWIADCZENIE

 

 

Informuję, iż z dniem 01.03.2015 rozpocznę ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. W związku z tym będę dokonywał zakupu na jedno stanowisko pracy, jednej kasy fiskalnej, która będzie się znajdowała w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej tj. ul. Akacjowa 6, 38-215 Skoroszyce.

 

podpis

Jeżeli charakter prowadzonej przez nas działalności np. handel obwoźny, wymusza na nas przemieszczanie się z kasą fiskalną, należy dodać jeszcze informację na ten temat na przykład o treści:

„Jednocześnie informuję, iż wybrany model drukarki jest urządzeniem przenośnym, w związku z tym dokonując sprzedaży u klienta drukarka fiskalna może znajdować się w terenie.” 

Uwaga!!!  

Jeśli podamy w oświadczeniu, że instalujemy jedno urządzenie fiskalne, to tylko z tytułu tego jednego będzie nam przysługiwać ulga w wysokości 90%  ceny zakupu netto (bez podatku VAT) lecz nie więcej niż 700 zł , w przypadku gdy będziemy instalować kolejne urządzenia fiskalne to nie otrzymamy prawa do kolejnego odliczenia. Dlatego ważne jest, aby podać prawidłową ilość kas. Tyle ile mamy stanowisk sprzedaży, tyle ile planujemy zainstalować urządzeń fiskalnych np. w związku z posiadaniem kilku punktów sprzedaży. Jeśli podamy więcej niż jedno urządzenie fiskalne, to już w następnym miesiącu należy zainstalować kolejne, w trybie comiesięcznym.

Krok 3

Przynajmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem kasę należy zafiskalizować, czyli zainicjować moduł fiskalny. Można to zrobić wcześniej, lecz nigdy później. Taką usługę wykonuje autoryzowany serwis kas fiskalnych. W trakcie wykonania usługi serwisant wypełnia również książkę serwisową, zostaje zaplombowana kasa ołowianą plombą
z numerem serwisanta.

Uwaga!!! Numer NIP wpisany w trakcie fiskalizacji można wpisać tylko raz!!!  Dlatego bardzo ważne jest żeby sprawdzić poprawność numeru NIP w trakcie jego wprowadzania do kasy fiskalnej.

Książka serwisowa zawiera dwa ważne numery:

– numer seryjny kasy – numer produkcyjny nadany przez producenta.
– numer unikatowy kasy -jest to numer modułu fiskalnego nadany przez MF.

Krok 4

Możemy rozpocząć rejestrację sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Od momentu fiskalizacji kasy przez serwisanta każda operacja wykonana na urządzeniu jest zapisana w jego pamięci.

Krok 5

Po fiskalizacji najpóźniej w ciągu 7 dni należy wypełnić i złożyć kolejny dokument do właściwego urzędu skarbowego. Jest to druk „Powiadomienie Podatnika o Miejscu Instalacji Kasy”. Taki dokument dostarcza serwisant w momencie fiskalizacji  nieodpłatnie. Na druku wpisujemy wszystkie dane o swojej firmie oraz o kasie – jej nr seryjny, unikatowy (drukuje się na końcu każdego wydruku fiskalnego  np. AAS  99999999)  datę obowiązku i datę fiskalizacji oraz podajemy miejsce instalacji.

Odpowiedzialność do złożenia takiego dokumentu spoczywa na podatniku.
Warto zachować kopie dokumentu wraz z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym.

Po fiskalizacji kasy, urząd skarbowy nadaje trzeci numer – ewidencyjny. Numer ten musi być wpisany do książki serwisowej w odpowiednie pole, oraz naniesiony na kasę w sposób trwały (np. markerem wodoodpornym). Nanosić go należy z boku na podstawie kasy, nie należy nanosić na częściach ruchomych obudowy (pokrywa, zasilacz itp.) Taki numer otrzymamy albo w chwili składania dokumentów o fiskalizacji w urzędzie skarbowym, albo listem.
Prawidłowo uzupełniona książka przez serwis w dniu fiskalizacji, jest „dowodem osobistym” kasy. Obowiązkiem podatnika jest przechowywanie jej w miejscu użytkowania kasy fiskalnej.

 

A teraz to już tylko kasować i zarabiać duże pieniądze. Czego z całego serca wszystkim życzymy.:)

pieniądzedarować1

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.  (Dz.U. 2008 nr 212, poz. 1338 z późn.zm.)