Ile może zabrać komornik?

W 2017 roku kwoty wolne od zajęć komorniczych poszły w górę. Więcej pieniędzy zostanie zatrudnionym zarówno na etacie, jak i emerytom i rencistom. Ile i komu może zająć komornik, pisze Elżbieta Sobów z Biura Rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa.

 

Komornik ma prawo zająć dłużnikowi zarówno środki uzyskane z tytułu wynagrodzenia, jak i renty czy emerytury. Nie może jednak zająć nam wszystkich pieniędzy. Komornik musi przestrzegać przepisów, które regulują zarówno górny limit zajęcia, jak i kwotę wolną od egzekucji komorniczej. W 2017 roku komornik musi pozostawić dłużnikowi większą niż w ubiegłym roku kwotę wolną, gdy będzie zajmował środki pochodzące z wynagrodzenia za pracę na etacie, emerytury czy renty.

Ile może zająć komornik z wynagrodzenia

Bez względu na to ile zalegamy, komornik nie może nam zająć wszystkich środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę. W zależności od tego jaką mamy umowę z pracodawcą, inny będzie limit zajęć oraz kwota wolna. Zgodnie z kodeksem pracy, dłużnikom zatrudnionym na pełen etat, komornik może zająć do 50% wynagrodzenia, lub 60% wynagrodzenia, gdy są to zobowiązania alimentacyjne. Warto jednak wiedzieć, że wolna od zajęcia komorniczego jest kwota równa wysokości minimalnej płacy, czyli w  2017 roku jest to 2000 zł brutto (1459 zł netto). Właśnie taką sumę komornik będzie musiał pozostawić dłużnikowi. To nieco więcej niż w roku 2016. Jeśli jesteśmy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu, kwota wolna od zajęcia komorniczego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu adekwatnie do części etatu.

Zupełnie inaczej jest pracujemy na umowę cywilnoprawną, np. umowę-zlecenie, wówczas komornik ma prawo zająć nam pełną kwotę wynagrodzenia. Wyjątkowo w sytuacji, gdy jest to nasze jedyne i stałe źródło utrzymania, komornik może zastosować reguły obowiązujące dla wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Dłużnik musi zgłosić się sam do komornika wyjaśnić swoją sytuację i przedstawić potwierdzające to dokumenty.

Ile komornik może zabrać z renty i emerytury

W przypadku rent i emerytur obecnie wolne od zajęć komorniczych jest 50 % minimalnej renty i emerytury, ale dzięki wprowadzonym zmianom, od 1 lipca 2017 roku będzie obowiązywać zwiększona kwota wolna od zajęć komorniczych tj. 75% minimalnej renty i emerytury. Na wysokość kwoty wolnej dla rent i emerytur w 2017 roku wpłynie podwyższenie jej progu, oraz sam wzrost minimalnej renty i emerytury.

Oznacza to, że w przypadku świadczenia z tytułu emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, których minimalna stawka od 1 marca 2017 roku wzrasta do 1000 zł, kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie wynosiła w okresie od marca do lipca 2017 roku 500 zł (50% z 1000 zł), a od lipca – 750 zł (75% z 1000 zł). W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, od 1 marca 2017 roku minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrasta do 750 zł, w związku z czym kwota wolna od zajęcia dla tego świadczenia wyniesie w okresie od marca do lipca 375 zł (50%*750 zł), a od lipca – 562,50 zł (75%*750 zł).

W 2017 roku nie ulega zmianie limit potrąceń dla rent i emerytur. Zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, komornik nadal będzie mógł zająć do 25% świadczenia, niezależnie od jego rodzaju.

Ile może zająć komornik z konta bankowego

Od września 2016 roku limit kwoty wolnej od zajęcia komorniczego na kontach bankowych ustalany jest miesięcznie, a wolne od zajęcia są środki do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku będzie to 1500 zł brutto miesięcznie. Limit dotyczy wszystkich rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów.

Oznacza to, że kwota wolna od zajęcia w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązuje dla każdego miesiąca oddzielnie. Obecnie ma ona charakter limitu odnawialnego, stosowanego w każdym miesiącu kalendarzowym trwania zajęcia rachunku przez komornika. Warto wiedzieć też, że są świadczenia, których komornik zająć nie może i jeśli takie są wpłacane na konto bankowe należy założyć tzw. konto rodzinne, które pozwoli nam uchronić takie właśnie środki przed egzekucją.

Rachunek rodzinny służy oddzieleniu środków pieniężnych niepodlegających egzekucji od środków z pieniężnych z innych źródeł podlegających egzekucji. Egzekucji nie podlegają środki pochodzące z wpłat z tytułu: świadczenia 500 plus, świadczenia rodzinnego, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, oraz świadczenia integracyjne. W przypadku wszczęcia egzekucji sądowej albo administracyjnej przeciwko dłużnikowi posiadającemu rachunek rodzinny, pieniądze jakie zostały  zgromadzone przez niego na takim rachunku nie będą mogły być zajęte. Posiadacz rachunku rodzinnego może nimi dysponować według swojej woli bez ryzyka ich zajęcia przez komornika czy organ egzekucji administracyjnej.

Z poważaniem

Elżbieta Sobów