Zakup samochodu osobowego a koszty firmy

Prowadząc działalność gospodarczą i decydując się na zakup samochodu osobowego na potrzeby tej działalności, musimy wiedzieć w jaki sposób zakup samochodu może powiększyć nam koszty podatkowe. Często przedsiębiorcy decydują się na leasing samochodu, ale gdy jednak wybiorą jego zakup, dobrze jest wiedzieć jakie są możliwości zaliczenia takiego zakupu do kosztów prowadzonej działalności. Warianty te opisuje Katarzyna Krawczyk z biura rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa.

Pierwszym krokiem do zaliczenia zakupu pojazdu osobowego do kosztów firmy jest ustalenie czy samochód ten będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (np. na dojazdy na spotkania z klientami, dostarczanie lub zakup towarów, wyjazdy na szkolenia, itp.) Jeżeli tak, kolejnym krokiem jest wprowadzenie tego pojazdu do ewidencji środków trwałych firmy.

Wprowadzenie zakupionego samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych naszej firmy pozwala nam rozliczać amortyzację, dzięki której stopniowo do kosztów prowadzonej działalności będą trafiać określone procentowo części wartości początkowej samochodu. Wartością początkową samochodu najczęściej jest cena netto zakupu samochodu. Do wartości początkowej można dodatkowo zaliczyć np. opłaty rejestracyjne lub nieodliczoną część podatku VAT (jeżeli przy zakupie mieliśmy fakturę, z której skorzystaliśmy z prawa do odliczenia tyko części podatku VAT czyli np. 50%).

Samochód może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany w działalności gospodarczej dłużej niż 1 rok. Zgodnie z definicją środka trwałego należy pamiętać aby samochód który wprowadzamy do firmy był zdatny do użytkowania i używany na potrzeby przedsiębiorstwa.

Zakup pojazdu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych trafia w koszty firmy poprzez odpisy amortyzacyjne. Ich wysokość jest regulowana przez odpowiednie ustawy. Przedsiębiorca może zastosować dwie metody amortyzacji w zależności od tego, czy jest to samochód nowy, czy używany:

  • Wg metody liniowej, dla której maksymalną roczną stawką jest 20 %, co oznacza, że cała wartość samochodu trafi w koszty działalności gospodarczej w ciągu 5 lat. Ta stawka dotyczy samochodów nowych lub używanych nie dłużej niż 6 miesięcy.
  • Wg metody indywidualnej – w stawce maksymalnie 40 %, wtedy cała wartość pojazdu trafiłaby w koszty firmy w ciągu 2,5 roku. Tą stawkę amortyzacji można zastosować jeżeli kupiliśmy samochód używany, który przed zakupem był wykorzystywany przez co najmniej sześć miesięcy.

Co ważne, w przypadku samochodu osobowego nie ma możliwości zastosowania amortyzacji jednorazowej. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której wartość początkowa zakupionego samochodu nie przekracza kwoty 3500 zł netto. Kwota ta zgodnie z definicją środków trwałych jest wartością graniczną od której zaczynamy w ogóle mówić o środku trwałym i amortyzacji. Poniżej tej kwoty zakupione składniki majątku mogą stanowić element wyposażenia, nie powinny być one uważane za środek trwały.

Zgodnie z ustawą o PIT w przypadku samochodów osobowych do kosztów podatkowych możemy zaliczyć amortyzację samochodu tylko o wartości nieprzekraczającej równowartość 20000 euro (które należy przeliczyć na polską walutę wg kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP na dzień przekazania samochodu do używania). Nie można uznać za koszt uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych z tytułu amortyzacji samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu powyżej równowartości 20000 euro. Warto pamiętać, że to ograniczenie stosowane jest również dla zaliczania do kosztów np. polis ubezpieczeniowych takich samochód, dla tych części składki ubezpieczeniowej, które są obliczane na podstawie wartości samochodu (zazwyczaj są to składki na ubezpieczenie AC).

Wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych umożliwia nam również na zaliczanie do kosztów firmy wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem tego samochodu na potrzeby firmowe (zakup paliwa, ubezpieczenia, części i naprawy, i inne). Jeżeli zdecydujemy się na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów prowadzonej działalności gospodarczej i nie chcemy wprowadzać tego samochodu do majątku firmy jako jej środek trwały, a chcemy korzystać z możliwości zaliczania wydatków eksploatacyjnych na ten samochód do kosztów firmy, wtedy powinniśmy zacząć prowadzić ewidencję przebiegu tego pojazdu. Należy ją  prowadzić bardzo skrupulatnie, tak by udokumentować każdy kilometr przebiegu samochodu.

Jak widzimy zaliczenie zakupionego samochodu do środków trwałych prowadzonej działalności daje nam sporo możliwości, tzn. możemy stopniowo powiększać koszty firmy o odpisy amortyzacyjne, możemy do kosztów zaliczać wydatki związane z wykorzystywaniem samochodu na potrzeby firmowe, możemy również co do zasady odzyskać część lub nawet całość podatku VAT zapłaconego przy zakupie takiego samochodu. To rozwiązanie ma jednak też swoje wady, a jako wady tego rozwiązania nazwiemy zapewne konieczność zapłacenia podatków (lub zwrotu podatków wcześniej odliczonych). O tym w jakich sytuacjach może pojawić się taka konieczność postaramy się napisać w jednym z kolejnych artykułów.

Jeśli będą Państwo potrzebować dodatkowych informacji cały zespół Biura Rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa chętnie służy swoją pomocą.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową pod adresem kontakt@kierunekzysk.pl lub telefonicznie pod numerem 77 4142038.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Krawczyk.