Zakup samochodu osobowego na firmę – VAT czy PCC

Niemal w każdym przedsiębiorstwie potrzebny jest samochód. Trudno sobie obecnie wyobrazić prowadzenie działalności nie będąc mobilnym. Zakup samochodu na prowadzoną działalność gospodarczą oczywiście ma swoje plusy i minusy. Warto znać i jedne, i drugie. Warto więc wiedzieć jakie podatki pojawią się przy zakupie, jak również przy sprzedaży samochodu z firmy oraz na jakich zasadach zakup samochodu może stanowić koszt prowadzonej działalności gospodarczej. Ten temat postara się Państwu przybliżyć Katarzyna Krawczyk z biura rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa.

 

Gdy znajdziemy samochód, który spełnia nasze oczekiwania, zastanawiamy się nad tym jakie podatki powinniśmy zapłacić i jak wiele z nich jesteśmy w stanie odzyskać. Wiele zależy od prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy istnieje związek pomiędzy naszą działalnością, a dokonywanym zakupem samochodu. Odpowiedź na nie pozwala nam ustalić czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT. Analizując przypadek zakupu samochodu w Polsce widzimy, że to jakie podatki pojawią się przy zakupie samochodu zależy od statusu podmiotu, od którego dokonujemy zakupu. Jeżeli sprzedawca jest podatnikiem VAT, wówczas dokumentem potwierdzającym zakup będzie faktura i pojawi się na niej podatek VAT, który zapłacimy sprzedającemu płacąc mu wartość brutto z faktury. Jeżeli sprzedający nie jest podatnikiem VAT nabycie zostanie dokonane na podstawie umowy kupna – sprzedaży i transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC, który będziemy zobowiązani sami uiścić do urzędu skarbowego.

Podatek VAT

Czynni podatnicy VAT obecnie co do zasady mają możliwość odliczenia 50% lub 100% podatku VAT od zakupu samochodu osobowego do firmy, w zależności od sposobu wykorzystywania tego samochodu. 50% podatku VAT można odliczyć od zakupu samochodu osobowego wykorzystywanego do użytku mieszanego, czyli użytkowanego zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych. Nieodliczony podatek VAT może w większości przypadków stanowić koszt uzyskania przychodów.

Jeżeli samochód będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy mają prawo do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu takiego pojazdu. Oczywiście należy spełnić jeszcze dodatkowe warunki, m.in. należy w ciągu 7 dni od daty zakupu samochodu zgłosić ten pojazd na druku VAT-26 do Naczelnika Urzędu Skarbowego, należy stworzyć regulamin używania pojazdu firmowego oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu czyli tzw. kilometrówkę dla celów VAT. Co ważne- urzędy skarbowe mają prawo do kontrolowania sposobu użytkowania samochodu i często to robią, m.in. sprawdzając miejsce parkowania samochodu czy dokładność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Np. parkowanie samochodu pod domem przedsiębiorcy może już sugerować, że pojazd jest wykorzystywany również do celów prywatnych.

Podatek PCC

Ogólnie rzecz biorąc tam gdzie nie ma podatku VAT, pojawi się podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) czyli powszechnie znany tzw. podatek od wzbogacenia. Jeżeli zakupu dokonaliśmy w oparciu o umowę kupna – sprzedaży (czyli dokonaliśmy zakupu od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT) to mamy obowiązek złożenia deklaracji PCC w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego (czyli tutaj daty nabycia samochodu) i opłacenia podatku w wysokości 2% od wartości samochodu, tyle właśnie wynosi stawka podatku od sprzedaży rzeczy ruchomych. Obowiązek złożenia deklaracji PCC, obliczenia i zapłacenia tego podatku spoczywa na kupującym. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której umowę kupna samochodu zawieramy u notariusza, wtedy to notariusz występuje w roli płatnika i jest zobowiązany od razu do pobrania od kupującego odpowiedniej kwoty podatku i przekazania go do urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że urząd skarbowy może oszacować wartość samochodu na inną niż ta, która widnieje w umowie kupna – sprzedaży. Dzieje się tak dlatego, że nawet jeżeli kupiliśmy samochód po okazyjnej cenie, to podatek powinien zostać obliczony od rzeczywistej (rynkowej) wartości takiego samochodu. Urząd skarbowy może nam więc powiedzieć, że powinniśmy podatek obliczyć i zapłacić od wartości rzeczywistej (czyli wyższej).

 

Pamiętajmy, że nasz status w VAT nie ma znaczenia dla ustalenia czy dana transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT czy może będzie podlegała pod podatek PCC. Istotny jest status w VAT sprzedawcy. Ważne jest też, że jeżeli występuje VAT, nie występuje PCC. Są to dwa podatki często mylone, i często nabywcy samochodów zastanawiają się czy powinni udać się do urzędu skarbowego i złożyć deklarację PCC czy nie. Mam nadzieję, że ten artykuł przybliżył Państwu ten temat i odpowiedź na to pytanie nie stanowi już problemu.

Jeśli będą Państwo potrzebować dodatkowych informacji cały zespół Biura Rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa chętnie służy swoją pomocą.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową pod adresem kontakt@kierunekzysk.pl lub telefonicznie pod numerem 77 4142038.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Krawczyk.