icon-2488093_640

Od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywania na żądanie urzędów skarbowych szereg inny plików JPK, nie tylko wszędzie już opisane pliki JPK_VAT. Jakie one będą? Za jaki okres mają być przekazywane dane? Jest wyjaśnienie Ministerstwa Finansów. Przedstawia je specjalista ds. podatkowych Elżbieta Sobów z biura rachunkowego KierunekZysk.pl

 

UWAGA!  JPK_VAT nie jest jedynym plikiem jaki musimy przekazać do urzędu skarbowego. Takich plików jest więcej. JPK_VAT jest jedynym plikiem jaki mikroprzedsiębiorcy muszą przesyłać bez wezwania co miesiąc, ale są inne pliki takie jak: JPK_FA (faktury VAT), JPK_MAG (dokumenty magazynowe), JPK_WB (wyciągi bankowe), JPK_PKPiR (zapisy z książki przychodów i rozchodów), JPK-KR (księgi rachunkowe), JPK_EWP (ewidencja przychodów), które będzie musiał podatnik wygenerować i przesłać do urzędu skarbowego na jego żądanie w trakcie trwania kontroli.

Zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Przepisy te weszły w życie 1 lipca 2016 r., jednak obowiązki z nich wynikające większość podatników obejmą dopiero 1 lipca 2018 r. Oznacza to, że urząd skarbowy od 1 lipca 2018 r. będzie mógł prowadząc u podatnika kontrolę zażądać dodatkowych plików z naszych ksiąg podatkowych pod warunkiem, że księgi podatkowe prowadzimy elektronicznie.

Przekazywanie plików na żądanie organów podatkowych

Okres, za jaki mają być przekazywane dane każdorazowo określa w swoim żądaniu organ podatkowy. W mojej ocenie – w przypadku mikroprzedsiębiorcy – żądanie to dotyczyć będzie mogło okresów od 1 lipca 2018 r., jednak nie wynika to wprost z treści przepisów.

Ministerstwo Finansów udzieliło jednak dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie, informując że obowiązek przekazywania dokumentów w formacie JPK na żądanie organu w trakcie kontroli określony dla mikroprzedsiębiorstw od dnia 01.07.2018r. dotyczy danych od 1 lipca 2018 r. Wyjątkiem jest schemat JPK_VAT przekazywany bez wezwania miesięcznie od 01.01.2018 r. Jednocześnie Ministerstwo Finansów wskazuje, że w przypadku gdy program komputerowy, przy użyciu którego podatnik prowadzi księgi podatkowe, będzie posiadać funkcjonalność umożliwiającą przekazanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych odnoszących się do okresów wcześniejszych. W takim przypadku racjonalnym i celowym z punktu widzenia Ministerstwa jest prawo przekazania przez podatnika ksiąg podatkowych i dowodów księgowych odnoszących się do okresów sprzed dnia 1 lipca 2016 r., a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców sprzed dnia 1 lipca 2018 r.

Proszę zauważyć, że na podstawie art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy są i będą od 1 lipca 2018 r. zobowiązani przekazywać na żądanie organów podatkowych w formacie JPK całości lub części ksiąg, takich jakie prowadzą, oraz tylko dowody księgowe, które stosują. Czyli jeśli podatnik prowadzi ewidencję przychodów, nie będzie miał obowiązku przesyłać JPK_MAG jeśli takiego magazynu nie prowadzi, a nie ma obowiązku go prowadzić. Nie prześle też JPK_PKPiR bo to jest książka przychodów i rozchodów, której też nie prowadzi, więc nie wyśle. Nie wyśle również plików JPK_WB bo wyciągi bankowe nie są dowodami księgowymi dla podatników prowadzących ewidencje przychodów. Podatnik będzie zobowiązany do przesłania tylko tych plików, które go dotyczą.

 

Elżbieta Sobów

Specjalista ds. podatków