searching-3045150_640

Koniec roku 2017 oraz początek roku 2018 to trudny czas dla przedsiębiorców jak i również księgowych. Poniżej przedstawiono informacje, o których należy pamiętać. Zagadnienia te opisuje Iwona Biesaga z biura rachunkowego KierunekZysk.pl z Grodkowa.

Idealna  chwila na zmianę formy opodatkowania

Do 20 stycznia, można dokonać zmiany formy opodatkowania. Wobec tego pod koniec roku warto się zastanowić, czy uzyskane dochody nie byłoby korzystniej opodatkować inaczej niż w 2017 roku. Może dobrym pomysłem byłoby opodatkowanie swoich dochodów na przykład podatkiem liniowym, zamiast na zasadach ogólnych, jeśli dochód w skali roku przekracza 85 528 złotych. Aby dokonać zmiany formy opodatkowania, należy w formie pisemnej zawiadomić o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Korzyści ze złożenia PIT-a rocznego do 20 stycznia

Składając rozliczenie podatkowe za rok 2017 do 20 stycznia i płacąc do tego czasu należny podatek, nie będzie trzeba płacić zaliczki na grudzień. Termin 20 stycznia to data terminowego uregulowania zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień lub IV kwartał roku 2017. Dlatego firmy, które do tego dnia  zdecydują się złożyć zeznanie roczne, nie wpłacają tej zaliczki, tylko kwotę podatku, która będzie  wyliczona w złożonym zeznaniu rocznym. W momencie składania zeznania rocznego po 20 stycznia, zaliczkę tą należy wpłacić na konto urzędu skarbowego, a kwestia podatku będzie regulowana odrębnie. Jeżeli podatnik w zeznaniu rocznym wykaże kwotę podatku do zwrotu, to Urząd dokona zwrotu tych środków w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w Urzędzie Skarbowym.

Spis z natury obowiązkowy na koniec roku

Każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą na koniec roku podatkowego musi przeprowadzić inwentaryzację.  Sporządzenie spisu z natury jest konieczne również w przypadku, kiedy spis z natury jest zerowy lub gdy przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą. W spisie z natury należy uwzględnić towary handlowe, materiały, odpady. Muszą być w nim uwzględnione także te towary, które znajdują się fizycznie z jakichś przyczyn u kontrahenta. Jeśli z kolei przedsiębiorca przechowuje towary kontrahenta, musi wskazać, do kogo one należą, ale ich nie wycenia.

Roczna korekta VAT niezbędna przy sprzedaży mieszanej

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż mieszaną, czyli dokonujący sprzedaży zwolnionej jak i opodatkowanej VAT-em, podatek naliczony odlicza wg wskaźnika proporcji, w takiej sytuacji powinien pamiętać o korekcie VAT na koniec roku.  Korektę należy dokonać w deklaracji VAT, która jest składana za pierwszy okres rozliczeniowy roku następnego po roku podatkowym, za który sporządzamy korektę.

 

 

Istotne zmiany przepisów w  2018 roku

Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie w 2018 roku to obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz split payment – czyli mechanizm podzielonej płatności w przypadku VAT . Planowaną zmianą jest reforma, która dotyczy funkcjonowania kas fiskalnych. Za pośrednictwem Internetu mają one być połączone z nowo utworzonym Centralnym Repozytorium Kas oraz przesyłać do niego informacje zgodne ze strukturą JPK. W praktyce oznacza to wymianę kas fiskalnych na takie, które spełniają nowe wymogi Ministerstwa Finansów.

Jeśli będą Państwo potrzebować dodatkowych informacji w tym zakresie cały zespół Biura Rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa chętnie służy swoją pomocą.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową pod adresem kontakt@proconsilio.pl lub telefonicznie pod numerem 77 4142038.

Z wyrazami szacunku,

Iwona Biesaga