vaccination-2722937_640

Szczepienia przeciw grypie są kosztem podatkowym przedsiębiorstwa, dzięki temu zapłacimy mniej podatku. Jednocześnie trzeba pamiętać, że dla pracowników mogą one być dochodem podlegającym opodatkowaniu PIT. Szczegóły przedstawia specjalista ds. podatków Elżbieta Sobów z biura rachunkowego KierunekZysk.pl z Grodkowa.

Szczepienia pracowników przeciwko grypie mogą zostać uznane za koszt podatkowy. Jest to wydatek racjonalny gospodarczo, uzasadniony ekonomicznie oraz służy zabezpieczeniu prowadzonej działalności gospodarczej. Dbanie o zdrowie pracowników przekłada się na mniejszą nieobecność spowodowaną chorobowym, a to z kolei na skuteczniejszą organizację pracy oraz większą wydajność. To wszystko przemawia za tym, by taki wydatek ująć w kosztach uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszyć zobowiązania podatkowe firmy.

Jest to wydatek, który zdecydowanie można uznać jako poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego uznanie takiego wydatku za koszt podatkowy nie powinno budzić wątpliwości, niezależnie od tego czy szczepienia są świadczeniami zdrowotnymi, do których pracodawcę zobowiązywały przepisy prawa, czy też pracodawca zdecydował się je sfinansować dobrowolnie z funduszy swojej firmy. Decydując się na szczepienia pracowników, trzeba zadbać o odpowiednią dokumentację, czyli o fakturę dokumentującą zakup szczepionek, wykonanie szczepienia, oraz o listę pracowników, którzy zostali zaszczepieni.

Lista takich pracowników konieczna jest później choćby z tego powodu, że otrzymanie przez pracownika darmowej szczepionki od swego pracodawcy powoduje powstanie dochodu u pracownika. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa konsekwencje podatkowe jakie wynikają z otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

Trzeba zdecydowanie podkreślić, iż w związku z tym, że pracownik przyjął takie świadczenie od swojego pracodawcy, to w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje u pracownika dochód podatkowy. Ze względu na to, że po pierwsze było ono dla niego korzystne, a po drugie dodatkowo zaoszczędził sobie wydatku na ten cel, gdyby samemu chciał sobie sfinansować takie świadczenie. Pracodawca wówczas ma obowiązek jako płatnik pobrać od pracownika zaliczkę na podatek dochodowy i odprowadzić ją do urzędu skarbowego.

Są jednak takie okoliczności, które powodują, że u pracownika, który skorzystał z takiego świadczenia jak szczepienie przeciwko grypie, taki dochód do opodatkowania nie powstaje. Z taką sytuacją mamy do czynienia gdy szczepienie jest obowiązkowe, np. ze względu na pracę jaką pracownik wykonuje lub ze względu na warunki pracy. Może to dotyczyć np. pracowników socjalnych, czy żołnierzy. Wówczas pracodawca, który pokrył koszty związane ze szczepieniem pracowników może u siebie taki wydatek zaliczyć jako koszt podatkowy, jednocześnie nie mając obowiązku potrącać pracownikowi zaliczki na podatek dochodowy, bo u pracownika nie powstaje dochód do opodatkowania.

Szczepienia finansowane przez pracodawcę mogą być wykonane zarówno na terenie zakładu pracy jak i w placówce medycznej. Jeśli szczepienie odbywa się na terenie zakładu pracy pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki sanitarne, np. badanie pracownika musi zostać przeprowadzone w zamkniętym pokoju z umywalką. Nieobecność pracownika w pracy spowodowana przebywaniem w placówce medycznej z powodu wykonania szczepienia, nie może być powodem do potrącenia wynagrodzenia pracownika z powodu nieobecności w tym czasie w pracy.

Z poważaniem

Elżbieta Sobów