Posty oznaczone“cudzoziemcy 2018”

Zatrudnianie  cudzoziemców od stycznia 2018 r.

przez |

Zatrudnianie  cudzoziemców od stycznia 2018 r.

17 sierpnia została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa od 1 stycznia 2018 r. wprowadza zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.  Wprowadzane zmiany odnoszą się do zatrudniania cudzoziemców, którzy nie posiadają nieograniczonego dostępu do polskiego rynku pracy. Z takiej swobody korzystają…

Go Top