construction-2578410_640

Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany dotyczące świadectwa pracy czy prawdopodobne zmiany dotyczące długości urlopu wypoczynkowego i nowość – bezpłatny urlop na żądanie, to tylko część zmian jakie nas czekają w 2018 r.

 

„Rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy nie będzie” tak zapewnia nas minister pracy Elżbieta Rafalska. Na 2018 rok zaplanowano jednak kilka zmian, które będą miały duże znaczenie zarówno dla pracodawców jaki i pracowników. Kilka proponowanych zmian opisałam w poprzednim tygodniu, m.in. równe traktowanie pracowników, ochrona osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, przeciwdziałanie mobbingowi, dziś opiszę kolejne zmiany, które wkrótce będą obowiązywać.

Wydawanie świadectw pracy

Do tej pory pracownik mógł zgłaszać błędy w świadectwie pracy do 7 dni od daty jego otrzymania. Po zmianach  z uwagi na wagę dokumentu i niejednokrotne zbyt późne zorientowanie się o konieczności sprostowania czas ulegnie wydłużeniu z 7 do 14 dni.

W przypadku gdy pracodawca nie wyda świadectwa pracy, mimo orzeczenia sądu, które go do tego zobowiązywało, pracownik będzie miał prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Za niewydanie pracownikowi dokumentu zatrudniający będzie podlegał karze grzywny od 1 000 do 30 000 złotych.

Termin przedawniania roszczeń ze stosunku pracy

Zdaniem ustawodawcy obowiązująca regulacja dotycząca przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy budzi wątpliwości. Stosownie do art. 292 Kodeksu pracy, roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia; zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne. Po wprowadzeniu zmian przepis, o którym mowa, zyska następujące brzmienie: „Po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.”.

Nowa płaca minimalna

We wrześniu 2017 roku ostatecznie zadecydowano o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku wyniesie ono 2 100 złotych brutto, czyli o 5 proc. więcej niż obecnie. Minimalna stawka na umowie-zleceniu również uległa waloryzacji i ostatecznie wynosić będzie 13,70 zł brutto za godzinę pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że coraz trudniej o pracownika to w wielu przypadkach pracownicy już obecnie zarabiają więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zmiany na rynku pracy już wcześniej wymusiły na pracodawcach oferowanie wyższych wynagrodzeń przy zatrudnianiu pracowników.

Przedstawione tu zmiany częściowo w chwili obecnej są jedynie propozycją, warto jednak śledzić co nas może czekać w przyszłym roku, po to by dobrze się do tych zmian przygotować. Uwaga, nasi klienci pliki JPK mają w cenie usług księgowych!