master-2223965_640

Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany dotyczące świadectwa pracy czy zatrudnienie etatowe i nieetatowe, okres przechowywania dokumentacji kadrowej, wypłata wynagrodzeń na konto, to tylko część zmian jakie nas czekają w 2018 r. 

Propozycje zmian w Kodeksie pracy

Arkadiusz Sobczyk, przewodniczący zespołu ds. nowelizacji Kodeksu pracy, wypowiedział się ostatnio na łamach „Gazety Wyborczej” na temat niektórych kierunków dotychczasowych prac komisji. Najprawdopodobniej w marcu 2018 roku nastąpią zmiany w Kodeksie pracy, które będą dotyczyły ujednolicenia form zatrudniania, długości urlopu czy zakazu dorabiania sobie w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym.

Nowe przepisy wprowadzą dwie obowiązujące formy zatrudnienia – etatowe i nieetatowe, co można odnieść do obecnej stosowanej umowy o pracę na czas określony i nieokreślony. Zatrudnienie nieetatowe miałoby dotyczyć osób, które pracują do 16 godzin tygodniowo z gwarancją urlopu i płacy. Umowy-zlecenia mają być stosowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Zmiany zostaną również prawdopodobnie wprowadzone w odniesieniu do urlopów wypoczynkowych. Pracodawca będzie miał możliwość jednostronnego wyznaczenia daty urlopu wypoczynkowego, będzie jednak musiał zawiadomić o tym pracownika z wyprzedzeniem dwóch miesięcy przed datą rozpoczęcia urlopu. Zgłoszenie przez zatrudnionego urlopu będzie mogło mieć miejsce w przypadku braku porozumienia z pracodawcą. Komisja kodyfikacyjna zajmuje się również kwestią wyrównania wymiaru urlopu wypoczynkowego do 26 dni dla wszystkich pracowników niezależnie od stażu pracy. Dodatkowo zaległy urlop będzie musiał zostać wykorzystany do marca następnego roku, a nie, jak obecnie, do września kolejnego roku.

W ramach obrad nad ustawą zmieniającą przepisy Kodeksu pracy, komisja dyskutowała na temat wynagrodzenia za urlop na żądanie. Nadal będą przysługiwały 4 dni takiego wolnego, jednak nie będzie on płatny, chyba że zostanie zakwalifikowany jako urlop wypoczynkowy. W ramach zmian, które mają zostać przedstawione dopiero w marcu 2018, praca zdalna będzie możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach jak np. opieka nad chorym dzieckiem.

Wynagrodzenie płatne na konto i krótsze przechowywanie akt pracowniczych

Niedawno rząd zaproponował projekt ustawy, który wprowadza zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników oraz zleceniobiorców. Zmiany zakładają skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania przez pracodawcę dokumentacji osobowej i płacowej wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. W projekcie rząd zaproponował również wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzeń jako podstawowej formy przekazania płacy zatrudnionemu. Na wniosek pracownika wynagrodzenie będzie można nadal wypłacać gotówką. Wniosek taki może zostać złożony pisemnie lub elektronicznie. Zmiana dotyczy określenia podstawowej formy rozliczania się z pracownikiem. Obecnie jest nią gotówka, jeśli pracodawca chce przesyłać wynagrodzenie na konto musi mieć zgodę pracownika.