Sprzedaż samochodu firmowego – jakie zapłacę podatki?

Po zakupie samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, prędzej czy później zawsze dochodzimy do momentu, w którym decydujemy się na sprzedaż tego pojazdu. O ile już wiemy jakie wydatki związane z zakupem i eksploatacją samochodu mogliśmy zaliczyć w koszty działalności oraz ile podatku VAT mogliśmy odliczyć, sprzedaż samochodu jest osobnym zagadnieniem, które generuje konieczność rozliczenia się z podatków. Zazwyczaj zarówno z podatku dochodowego, jak i podatku VAT. Więcej na ten temat opowie Katarzyna Krawczyk z biura rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa.

Podatek VAT

Po zmianach przepisów ustawy o VAT, które weszły w życie po 1 stycznia 2014 r. i następnie od kwietnia 2016 r., należy stwierdzić, że ogólnie rzecz biorąc każda sprzedaż samochodu firmowego powinna być opodatkowana podatkiem VAT i to bez względu na okres użytkowania tego pojazdu w firmie. Wcześniej czyli do końca 2013 r. nie było takiego obowiązku np. dla pojazdów użytkowanych w firmie minimum pół roku a jeszcze do końca marca 2016 r. istniały pewne wyjątki od reguły, które pozwalały opodatkowania VAT uniknąć.

Obecnie jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT od sprzedaży samochodu firmowego, który był wykorzystywany wyłącznie do celów działalności zwolnionej od podatku oraz jeżeli z tytułu nabycia tego pojazdu (również importu lub wytworzenia) podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, czyli innymi słowy gdy przy nabyciu nie mieliśmy prawa do odliczenia podatku VAT. W praktyce oznacza to zazwyczaj, że sprzedać samochód firmowy bez podatku VAT mogą jedynie przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT. Podatnicy VAT czynni będą zatem co do zasady zobowiązani do naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego 23% podatku VAT od sprzedaży samochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Jak to często bywa w podatkach możliwości jest więcej, a mianowicie istnieje jeszcze możliwość opodatkowania transakcji na zasadach określonych dla procedury VAT marża.

VAT marża

Różnica pomiędzy wystawieniem „normalnej” faktury VAT ze stawką 23% a wystawieniem faktury w procedurze VAT marża jest bardzo istotna. W pierwszej opcji podatek VAT obliczamy w stawce 23% od całej wartości samochodu na moment sprzedaży (od umówionej ceny), natomiast w procedurze VAT marża na fakturze nie wpisujemy kwoty podatku, obliczamy go samodzielnie od marży czyli różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia. Procedura VAT marża oznacza więc zazwyczaj niższe obciążenie dla przedsiębiorcy, ponieważ kwota podatku VAT do zapłaty jest o wiele niższa lub w ogóle nie występuje. Załóżmy, że 3 lata temu kupiliśmy samochód na firmę za 60 tysięcy zł. Teraz czyli po 3 latach od zakupu samochodu możemy go sprzedać przykładowo za 30 tysięcy zł. Jeżeli będziemy mogli skorzystać z procedury VAT marża podatku VAT nie zapłacimy, ponieważ sprzedajemy samochód używany, w ciągu 60 miesięcy od jego zakupu, a cena sprzedaży samochodu jest niższa niż cena zakupu tego samochodu (co jest raczej oczywiste przy sprzedaży samochodu po użytkowaniu go przez jakiś czas).

Obowiązek korekty VAT

Dodatkowo należy pamiętać o obowiązkowych korektach VAT, jeżeli sprzedaż samochodu firmowego nastąpiła przed upływem 60 miesięcy od dnia nabycia, lub 12 jeżeli wartość samochodu nie przekraczała 15000 zł. Sposób i konsekwencje korekty zależą od tego ile podatku VAT odliczono przy zakupie danego pojazdu. Jeżeli odliczono 100% podatku VAT, podatnik będzie zobowiązany do proporcjonalnego pomniejszenia odliczonego podatku VAT. Jeżeli przy zakupie odliczono 50% VAT (a sprzedaży tak jak już ustaliliśmy dokonujemy z opodatkowaniem podatkiem VAT stawką 23%) to podatnikowi w korekcie będzie przysługiwała możliwość powiększenia podatku do odliczenia o nieodliczoną część podatku VAT przy nabyciu (tj. drugie 50% podatku VAT) pomniejszone oczywiście proporcjonalnie w stosunku do pozostałego okresu korekty. Kwestie te są dosyć skomplikowane dlatego warto jest skonsultować je z dobrym biurem rachunkowym. Dobrym rozwiązaniem jest również wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej na temat naszej sytuacji.

Sprzedaż samochodu firmowego – podatek dochodowy

Sprzedając składnik majątku firmy zawsze należy pamiętać, że środki pieniężne otrzymane ze sprzedaży np. samochodu firmowego stanowi przychód firmy. Kwota za którą sprzedajemy samochód firmowy powinna zatem zostać opodatkowana podatkiem dochodowym wg stawki obowiązującej dla formy opodatkowania stosowanej w prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku samochodów firmowych, które w momencie ich sprzedaży (czyli powstania przychodu) nie zostały jeszcze w całości zamortyzowane warto pamiętać o tym, że niezamortyzowana część może stanowić koszt firmy jednorazowo w dacie sprzedaży samochodu. W związku z tym de facto podatek dochodowy z samej transakcji sprzedaży samochodu wyliczymy poprzez odjęcie od wartości sprzedaży niezamortyzowanej części wartości tego samochodu.

 

Zakup samochodu do firmy wiążę się z różnymi zagadnieniami podatkowymi. Warto przed podjęciem decyzji o zakupie i o formie finansowania zakupu samochodu przemyśleć, które z możliwości są dla nas najbardziej korzystne, również biorąc pod uwagę opodatkowanie ewentualnej odsprzedaży tego samochodu.

 

Jeśli będą Państwo potrzebować dodatkowych informacji cały zespół Biura Rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa chętnie służy swoją pomocą.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową pod adresem kontakt@kierunekzysk.pl lub telefonicznie pod numerem 77 4142038.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Krawczyk.