ball-63527_960_720

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem każdego przedsiębiorcy będzie raportowanie o prowadzonej ewidencji VAT do Ministerstwa Finansów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, o którym mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Co warto wiedzieć o nowych obowiązkach i jak się do nich przygotować?

Czym jest JPK?

Jest to zbiór informacji, który jest tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierający informację o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadający ustandaryzowany układ i format (schemat XML). Pliki JPK_VAT zawierają dane o fakturach ujętych w danym miesiącu rozliczeniowym zarówno w rejestrach VAT zakupu jak i sprzedaży. Dzięki temu możliwa będzie bieżąca kontrola przedsiębiorców. Umożliwi to wyłapywanie oszustw podatkowych poprzez sprawdzenie transakcji w łańcuchu podatkowym. Ponadto, automatyzacja kontroli z wykorzystaniem danych pochodzących z JPK_VAT ma znacząco wzmocnić proces porównywania w obrocie towarami. Dane, które pochodzą z tych plików są istotne również dla efektywnego wyszukiwania podmiotów wobec, których wymagane jest przeprowadzenie czynności kontrolnych. Z perspektywy organów podatkowych niezwykle istotne jest więc, aby pliki JPK_VAT zawierały informacje umożliwiające skuteczną, wydajną i szybką analizę.

Z kolei, z punktu widzenia podatników, pliki JPK_VAT muszą być w możliwie efektywny i szybki sposób generowane z ich systemów komputerowych i przesyłane na serwery Ministerstwa Finansów. Z drugiej strony, posiadanie plików JPK_VAT daje podatnikom spore możliwości wprowadzenia mechanizmów skutecznej kontroli wewnętrznej rozliczeń VAT, gdyż pliki te mogą być analizowane przez przedsiębiorców przy wykorzystaniu zautomatyzowanych procesów informatycznych, na przykład w celu weryfikacji prawidłowości ujęcia faktur zakupowych w danym okresie rozliczeniowym.

Plik ten będzie trzeba składać za okresy miesięczne, do 25 dnia kolejnego miesiąca. To oznacza, że podmioty rozliczające się z podatku VAT miesięcznie, wraz z deklaracją VAT-7 będą zobowiązane do składania JPK_VAT. Podmioty rozliczające się kwartalnie, nadal będą mogły składać deklaracje VAT-7 za okresy kwartalne, ale dodatkowo będą musiały przesyłać JPK_VAT za okresy miesięczne.

Obecnie przepisy ograniczają ilość danych przekazywanych w plikach JPK_VAT do informacji wynikających z ewidencji VAT. Ministerstwo Finansów rozważa, czy w ramach tak określonego zestawu informacji schemat plików JPK_VAT powinien być rozbudowany lub zawężony o konkretne informacje oraz czy prezentowane w niej informacje nie mogłyby być prezentowane w lepszy sposób.  Zastanawiają się również nad rozszerzeniem zakresu informacji zawartych w schemacie JPK_VAT o informacje wykraczające poza ewidencję VAT, przykładowo o informacje na temat terminu płatności, sposobu płatności, czy też dokumentów transportowych. Ministerstwo Finansów dopuszcza przy tym możliwość, aby w perspektywie czasu pliki JPK_VAT zawierały takie informacje, które umożliwiłyby zastąpienie obowiązku przesyłania deklaracji VAT-7 przez obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Do 07.08.2017 roku właśnie w tej sprawie trwały konsultacje podatkowe. Zmiany te, jeżeli okażą się celowe, nastąpią po odpowiedniej nowelizacji przepisów.

Moim zdaniem poprawność techniczna, informatyczna i co najważniejsze merytoryczna jest bardzo ważna dla podatników, więc jeśli będą Państwo potrzebować dodatkowych informacji w tym zakresie cały zespół Biura Rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa chętnie służy swoją pomocą.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową pod adresem kontakt@proconsilio.pl lub telefonicznie pod numerem 77 4142038.

 

Z wyrazami szacunku,

Iwona Biesaga