the-eleventh-hour-758723__340

Dla kogo JPK od stycznia 2018? Co to jest JPK? Co trzeba zrobić, jeśli ewidencja VAT nie jest prowadzona elektronicznie? Jak podpisać plik JPK?  Na te i inne pytania odpowiada specjalista ds. podatków Elżbieta Sobów z Biura Rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa.  

Wszystkie te firmy, które do tej pory korzystały ze zwolnienia z obowiązku przesyłania plików JPK, powinny zabrać się już do pracy i przygotować swoje systemy komputerowe. Zostały jeszcze tylko praktycznie trzy miesiące, aby zapoznać się z procedurą wysyłki rejestrów sprzedaży i zakupu VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dla mikroprzedsiębiorców pierwszy termin przesłania pliku JPK za miesiąc styczeń 2018 upływa 25 lutego 2018.

Dla kogo JPK od stycznia 2018 R?

Najkrócej ujmując: dla wszystkich tych czynnych podatników VAT, którzy do tej pory takiego obowiązku nie mieli. Mikroprzedsiębiorcy otrzymali od Ministerstwa Finansów najdłuższy okres na przygotowanie się do nowych obowiązków. Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie firmy, które są VAT-owcami muszą przesyłać plik JPK_VAT. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że również ci przedsiębiorcy, którzy nie są VAT-owcami, od 1 lipca 2018 będą musieli przesyłać pozostałe pliki dot.  np. książki przychodów i rozchodów czy ewidencji przychodów na wezwanie urzędu skarbowego.

Co to jest JPK ?

Jednolity plik kontrolny to po prostu plik zawierający dane dotyczące naszej działalności gospodarczej. W zależności od tego jaki plik takie zawiera informacje, np. JPK_VAT będzie zawierał ewidencję VAT sprzedaży i zakupu, JPK_EWP będzie zawierał ewidencję przychodów. Urząd skarbowy zamiast wzywać nas do dostarczenia zapisów w formie papierowej będzie otrzymywał informacje elektronicznie i tak też będzie je wstępnie weryfikował.

Co zrobić jeśli prowadzimy swoją księgowość „papierowo”?

No cóż, obowiązek przesyłania tych informacji jest bezwzględnie wymagany elektronicznie. Ministerstwo o tym obowiązku informowało już od dawna, więc jeśli nie korzystamy z usług biura rachunkowego, nadal chcemy samodzielnie prowadzić swoje sprawy księgowe, musimy zakupić program, o ile go jeszcze nie mamy, nauczyć się jego obsługi i pliki przesyłać elektronicznie. Ewidencja VAT prowadzona np. w plikach Excel też nie będzie spełniać wymogów przesyłania danych. Pamiętać trzeba, że od 2018 r. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-UE czy VAT-27 będzie można składać tylko elektronicznie.

Jak podpisujemy pliki JPK?

Oprócz bezpiecznego podpisu elektronicznego (e-podpisu), JPK_VAT oraz pozostałe raporty JPK będzie można wysyłać uwierzytelnieniem za pomocą profilu podatnika w ePUAP. Taki profil można założyć poprzez wizytę w punkcie weryfikacyjnym albo online – poprzez bank podatnika. Profil ten jest bezpłatny.

Co jeśli składamy deklarację VAT kwartalnie, czy JPK również można przesyłać kwartalnie?

Nie, nawet jeśli rozliczamy się z urzędem skarbowym w okresie kwartalnym, to niestety pliki JPK musimy przesyłać co miesiąc do 25 dnia następnego miesiąca. Ewidencje VAT przesłane do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące muszą się sumować do danych wykazanych później w kwartalnej deklaracji VAT.

Ulubiony temat – kary.

Dla nieprzekonanych, że warto tym się już zająć – informacja,  że niewywiązanie się z obowiązku terminowego przekazania plików JPK wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi.  Ponadto organ podatkowy może nałożyć karę porządkową w wysokości do 2 800 zł. Aby uniknąć kary przedsiębiorcy już teraz powinni sprawdzić, czy system informatyczny, z którego korzystają, obsługuje JPK oraz czy posiadają ważny podpis kwalifikowany lub profil e-puap.

Z poważaniem

Elżbieta Sobów